Обекти 2014

 

 

 

 

Обект 6 – „Планекс” ООД

Обект 3 – „Пи Ел Ейч Инвест” ООД

Обект 1 – Планекс” ООД

 

Значими обекти, изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК” ООД през 2014г.

 

1 Изграждане, оборудване и обзавеждане на ЦДГ, находяща се в кв.797,17-ти м.р., гр.Варна- вътрешни ел.инсталации Планекс” ООД
2 ЕМР на обект : Предприятие за производство, пакетиране и съхранение на екструдирани храни за домашни любимци в ПИ 127005 по КВС на з-ще с. Слънчево „Милкос Инженеринг” ООД
3 Реконструкция на КТП 1934 и изграждане на кабелна линия НН от КТП 1934 до електромерни табла, ж.к.”Бриз”,21-ви м.р. гр.Варна „Пи Ел Ейч Инвест” ООД
4 Преустройство на енергийната мрежа на летище Варна, присъединяване на два броя трансформаторни постове към ГРП Консорциум ПБЕС
5 ЕМР на обект: Реконструкция, консервация на недвижима културна ценност „Мелница” гр.Балчик „Пътсрой-Варна” ЕООД
6 Жилищна сгада в УПИ VIII-123кв.20 по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена” –вътрешни ел.инсталации „Планекс” ООД
7 ЕМР на обект : Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково ‘Одесосстрой” ООД
8 Вътрешни ел.инсталации на магазин ЦБА, „Зелени камъни”, гр.Варна „ЦБА” АД

 

Обект 8 – „ЦБА” АД