Обекти 2015

 

 

 

 

Обект 9 – „Борд” ЕООД

Обект 7 – Община Варна

 

Значими обекти, изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК” ООД през 2015г.

 

1 СМР по част ел. на обект: „Реконструция на Градски парк „Свети Георги” , гр.Добрич „Пътстрой –Варна” ЕООД
2 Реконструкция на КТП 1934 и изграждане на кабелна линия НН от КТП 1934 до електромерни табла, ж.к.”Бриз”,21-ви м.р. гр.Варна „Пи Ел Ейч Инвест” ООД
3 Електрозахранване на автобусните спирки на територията на район „Младост”, район „Вл.Варненчик”, гр.Варна .„Бонима”ЕООД
4 ЕМР на обект: Реконструкция, консервация на недвижима културна ценност „Мелница” гр.Балчик „Пътсрой-Варна” ЕООД
5 Жилищна сграда в УПИ VIII-123кв.20 по плана на к.к.”Св.Св.Константин и Елена” –вътрешни ел. инсталации „Планекс” ООД
6 Кабелни линии СрН и НН, реконструкция в трафопостове, ВКЕЗ и др. – местност Карантината “ Консорциум Елекроизграждане Варна“ ООД
7 Техническа поддръжка и аварийно ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на III-та и V-та зона: на територията на район „Младост” и район „Вл.Варненчик” , кметство „Тополи” и кметство „Казашко”, Община Варна Община Варна
8 Реконструкция на ТП №1701, по плана на м-ст „Св.Никола” и ВКЕЗ от ТП №1701 до електромерни табла тип ТЕПО в УПИ I30 и УПИ ХХ-130, по пл. на 21-ви м.р., ж.к. „Бриз” гр.Варна „Перинов и синове” ЕООД
9 Изграждане на кабелни линии СрН от подстанция „Лазур” до муфа пред ТП 723 към ТП 587 и до БКТП 2058, кабелна линия СрН до ново БКТП в УПИ I-1692; изграждане на БКТП – 3 бр. в УПИ I-1692 ,УПИ II-2604 и УПИ III-2605 и кабелни линии СрН между тях; ВКЕЗ от БКТП в УПИ II-2604 и БКТП в УПИ III-2605 до 22бр. ШК и резервни връзки между тях и от ШК до табла тип ТЕПО в УПИ II-2604, кв.1 м.Карантината, кв.Аспарухово,гр.Варна „Борд”ЕООД