Обекти 2018

 

Обект 1 – „Явор“ АД

 

Обект 2 – „Явор“ АД

 

Обект 3 – „ХИДРОСТРОЙ“ АД

 

Обект 4 – „Исторически парк“ АД

 

Обект 5 – Община Варна АД

[/vc_column]

 

Значими обекти, изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК” ООД през 2018г.

 

1 Външно кабелно ел. захранване от МБКТП №2092 до 3 бр. електромерни табла тип ТЕПО – жк.“Бриз“, гр.Варна „Явор“ АД
2 Външно кабелно ел.захранване от ТП №766 до 3 бр. кабелни шкафове ШК-4 и от тях до 4 бр. ел.табла тип ТЕПО, жк.“Младост“, ул.“Васил Чекеларов“, гр.Варна „Явор“ АД
3 Изграждане на бул.“Васил Левски“ в участъка от ул.“Подвис“ до ул.“Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр.Варна; Подобект: от км 0+150 до км 2+924“ – Част Електрическа „ХИДРОСТРОЙ“ АД
4 „Исторически парк в УПИ I132,138,179, кв.73 по КВС на землището на с.Неофит Рилски, общ.Ветрино, обл.Варна – част електрическа“ – Етап 1 „Исторически парк“ АД
5 Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление за нуждите на Община Варна на територията на район „Младост“ и кметство „Каменар“ за 2018г. Община Варна