Сертификати

Нашите сертификати

„БУЛ-МАРК“ ООД е сертифицирана по актуалните версии на стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

“БУЛ-МАРК”ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя със следните обхвати:
– Втора Група – строежи от транспортната инфраструктура от трета и  четвърта категория.

– Трета Група – строежи от енергийната инфраструктура от втора и трета категория.