Производство на ел. табла

Значимите обекти изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК“ ООД

изграждане на кабелни линии средно и ниско напрежение

Община Варна – Експлоатационна поддръжка и ремонтно възстановителни работи на улично осветление и пешеходните подлези на Tрети технически участък гр.Варна.