Защо да изберете нас?

реконструкция в подстанции
електроинженеринг на ветрогенератори електроинженеринг на ветрови генератори
реконструкция на електроенергийни обект
изграждане на кабелни линии средно и ниско напрежение
изграждане на подстанции
електроинженеринг на ветрови генератори
реконструкция в подстанции
изграждане на подстанции реконструкция в подстанции производство на ктп производство на подстанци изработка на ктп производство на Комплектни трансформатори подстанции

Подстанции

„БУЛ-МАРК“ ООД успешно изпълнява ремонти, реконструкция и модернизация в електрически подстанции за електроразпределение

Изграждане на трафопостове

„БУЛ-МАРК“ ООД се е специализирала в изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електрически трафопостове / тип монолитни и типове КТП и БКТП /

Изграждане на кабелни линии

„Бул-Марк“ ООД е утвърден изпълнител в Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация по Външни кабелни електрозахранвания : кабелни линии средно и ниско напрежение и въздушни кабелни линии.

Улично осветление

„БУЛ-МАРК“ ООД има натрупан богат опит в изграждането и поддържането на улично, парково и алейно осветление. От 2015г. успешно изпълнява договори с Община Варна за изграждане и поддържане на уличното осветление в район „Младост“ и район „Вл.Варненчик“ гр.Варна.

Вътрешни ел. инсталации

„Бул-Марк“ ООД изпълнява обекти за изграждане и ремонт на Вътрешни електроинсталации в сгради – жилищни и обществени.

Електроинженеринг на ветрови генератори

„БУЛ-МАРК“ ООД успешно изпълнява обекти за електроинженеринг на ветрови генератори. Фирмата е извършила електроинженеринг на ветрогенератори на редица фирми, в района на Община Каварна.

Производство на ел. табла

„Бул-Марк“ ООД изработва електрически табла за свои обекти и за външни клиенти. Таблата са изработени и отговарят на изискванията на БДС EN 60439-1. Изработват се следните видовете табла :
– Разпределителни табла
– Електромерни табла
– Шкафове електроразпределителни за кабелни мрежи НН
– Шкафове електроразпределителни за кабелни мрежи НН за
улично осветление

Производство на КТП

„Бул-Марк“ ООД изработва КТП, съгласно изискванията на следните стандарти : БДС 10699-80, БДС EN 61330:2003 , БДС EN 60439-1.

КТП се изработват за 1 или 2 трансформатора с мощност до 800 kVA и напрежение до 24 kV.

Отзиви

  • Борис Банков

    Бързо, качествено и на добри цени!

БУЛ-МАРК ООД се утвърди като коректен изпълнител на електроенергийни обекти и търговски партньор. Доказателство за това са многото постояни доставчици и клиенти като:

 

ДОСТАВЧИЦИ:

КЛИЕНТИ:

„БУЛ-МАРК“ ООД Получи финансиране по процедура BG16RFOP002-2.089

Научете повече