Вътрешни ел. инсталации

Вътрешни ел. инсталации

Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация по Вътрешни електроинсталации в сгради – жилищни и обществени. Това включва следните дейности:

– изграждане на вътрешни електроинсталации – силови и слаботокови в сгради: скрито под мазилка , в гипсокартонени стени и тавани и открита електроинсталация

– монтаж на електрически табла, ключове, контакти и осветителни тела

– направа на външен и вътрешен заземителен контур

– направа на мълниезащитна уредба

вътрешни ел инсталации
вътрешни ел инсталации