За нас

Кои сме ние?

реконструкция на електроенергийни обект

„БУЛ-МАРК“ООД е утвърден изпълнител в областта на изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с промишлено, социално и битово предназначение. Фирмата извършва електроинженеринг на ветрогенератори. Произвежда електроразпределителни устройства – електрически табла и КТП.

„БУЛ-МАРК“ООД разполага с постоянен екип компетентни и високо квалифицирани, ръководни и изпълнителни кадри, с богат производствен опит. Работниците са преминали курсове на обучение за работа по електро-съоръженията на Електроразпределение Север AД и ЕСО ЕАД МЕР Варна в специализираните им технически центрове за обучение.

Фирмата има собствен офис, складова и производствено – техническа база, в която се извършва производството на електроразпределителни устройства и

електроинженеринг на ветрови генератори

необходимите заготовки и детайли за електромонтажната дейност. Стопанската дейност на фирмата е осигурена със собствен стопански инвентар,механизация, оборудване и транспорт, които са в състояние да обезпечат основните й производствени нужди.

Фирмата организира своето производство, в съответствие със световните стандарти,залагайки на опита на доказани специалисти и ползването на материали и апаратура на утвърдени в световната практика производители /3М, Siemens, Schneider Electric, ABB и др.

Ресурсната обезпеченост на фирмата гарантира високото качество и надежност на предлаганите електромонтажни услуги и продукти.