Подстанции

Подстанции

Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация в Електрически подстанции за електроразпределение включва следните дейности:

– подмяна на прекъсвачи и разеденители Средно напрежение в кабелни килии

– монтаж и демонтаж на измерителни токови и напреженови трансформатори Средно напрежение в кабелни килии

– монтаж и демонтаж на шинна система и подпорни и проходни изолатори Средно напрежение в кабелни килии

– монтаж и демонтаж на кабелни линии Средно напрежение в кабелни килии

изграждане на подстанции реконструкция в подстанции производство на подстанци производство на Комплектни трансформатори подстанции
изграждане на подстанции реконструкция в подстанции производство на подстанци производство на Комплектни трансформатори подстанции