Изграждане на трафопостове

Изграждане на трафопостове

Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация в Електрически трафопостове / тип монолитни и типове КТП и БКТП / включва следните дейности:

– монтаж и демонтаж на трансформатори – маслени и сухи

– монтаж и демонтаж на КРУ Средно напрежение в кабелни килии

– подмяна на прекъсвачи и разеденители Средно напрежение в кабелни килии

– монтаж и демонтаж на измерителни токови и напреженови трансформатори Средно и Ниско напрежение в кабелни килии

– монтаж и демонтаж на шинна система и подпорни и проходни изолатори Средно напрежение в кабелни килии

– монтаж и демонтаж на кабелни линии Средно напрежение в кабелни килии

– монтаж и демонтаж на кабелни линии Ниско напрежение в кабелни килии

– монтаж и демонтаж на разпределителни табла НН тип ГТТ и РТ

– ремонтно-строителни работи по покрив, стени и под на трафопостове

изграждане на трафопостове реконтрукция на трафопостове
изграждане на трафопостове реконтрукция на трафопостове