Обекти 2013

 

 

 

Обект 3 – „Борд” ЕООД

Обект 2 – „Планекс” ООД

 

Значими обекти, изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК” ООД през 2013г.

 

1 Изграждане на електросъоръжения на летище Бургас- ГРП, кабелни линии СрН, кабелен колектор Консорциум „ПБЕС” ООД
2 Реконструкция на ТП 645, реконструкция на ТП 1763,кабелна линия СрН за ТП645,кабелна линия СрН за ТП 1763 на обект: Реконструкция, модернизация и разширение на хотелски комплекс ”Интернационал” в к.к. Златни пясъци, гр.Варна. „Планекс” ООД
3 Изграждане и оборудване на трафопост 20/0,4кV, 4Х1000кVA в УПИ ХХХIV-144,кв.12,захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20кV, между ТП 567 и ТП 1933, по плана на КК”Чайка”, гр.Варна „Борд” ЕООД
4 Реконструкция на кабелни линии 20 кV извод ”Нерон” и „Орфей” и кабелни линии 10 кV изводи „Венера”, „Гагарин”, Терапия”, Медик” в участъка на УПИ VI-1518, кв.2, 23-ти м.р. и изграждане на канална мрежа и площадково осветление по бул.”Хр.Смирненски”, гр.Варна „Академика Инвест”АД
5 Изграждане на трафопост 20/0,4кV1Х1000 кVA в ПИ 10135,1506, захранен чрез муфиране на кабелна линия СрН към ТП 386 и ТП 28, гр. Варна Консорциум
„ Електроизграждане Варна” ООД
6 Изграждане на електросъоръжения на различни обекти в гр. Варна, на „Енерго ПРО Мрежи” АД Консорциум
„ Електроизграждане Варна” ООД