Обекти 2016

 

 

 

 

Обект 3 – „Хидрострой” АД

Обект 7 и 8 – Община Варна

 

Значими обекти, изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК” ООД през 2016г.

 

1 Изграждане на кабелни линии СрН от подстанция „Лазур” до БКТП №2058, местност „Карантината, кв. Аспарухово,гр.Варна „Борд” ЕООД
2 ВКЕЗ 0,4кV от ТП в УПИ ХХХIV-144,кв.12 до ТЕПО в УПИ ХХХ-148 и до ТЕПО в УПИ ХХХ-151; монтаж на трети и четвърти трансформатор 1000кVА в ТП 2106, к.к.”Чайка”,гр.Варна „Борд” ЕООД
3 Възстановяване водопроводимостта на източен охранителен канал на територията на кв. Аспарухово,гр.Варна-изместване на съществуващи кабелни линии средно и ниско напрежение „Хидрострой” АД
4 Външно кабелно ел.захранване от ТП №110 до 9броя електромерни табла в УПИ V-9,3-ти м.р.,ул.”Петко Каравелов” №9,гр.Варна „Сентер консулт”ЕООД
5 Изграждане на трафопост тип БКТП 1Х400кVA с монтаж на трансформатор 250кVA, 20/0.4 кVA, к.з.”Прибой”,гр.Варна,захранен чрез разкъсване на кабелна линия 20 кV, извод „Галата” между трафопостове №1591 и 1592 Красимир Ботушаров
6 Кабелни линии СрН и НН, реконструкция в трафопостове, ВКЕЗ и др. – местност Карантината “Консорциум Елекроизграждане Варна“ ООД
7 Техническа поддръжка и аварийно ремонтно възстановителни работи на улично и парково осветление на III-та зона: на територията на район „Младост” и кметство „Каменар”, Община Варна Община Варна
8 Техническа поддръжка и аварийно ремонтно възстановителни работи на улично и парково осветление на V-та зона: на територията на район „Вл.Варненчик” , кметство „Тополи” и кметство „Казашко”, Община Варна Община Варна