Обекти 2017

 

 

 

 

об

Обект 1 – „Планекс” ЕООД

Обект 7 и 8 – Община Варна

 

Значими обекти, изпълнени от фирма „БУЛ-МАРК” ООД през 2017г.

 

1 Изместване на съществуващи проводи от техническата инфраструктура, свързани с реконструкция на кръстовището на бул.”Осми приморски полк”,кв.1,кв.7,кв.8 по плана на 21м.р.,гр.Варна „Планекс” ЕООД
2 Исторически парк в УПИ I 132,138,179,кв.73 по ВКС на землището на с. Неофит Рилски, община Ветрино,обл.Варна-електрическа част и изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4kV 1000kVA, захранен с кабелна линия 20кV. „Исторически парк” АД
3 Външно кабелно електрозахранване от ТП№826 до 2 броя разпределителни шкафа ШК-4А,от тях да 2 броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ IX86,кв.15 и рехабилитация на ТП №826 по плана на ж.к.”Младост” гр.Варна „Явор” АД
4 Реконструкция на ул.”Цар Борис ÏII” в участъка от ул.”Св.Св.Константин и Елена” до обръщача, кв. Виница”,гр.Варна- ел.част „Хидрострой” АД
5 Подобрения на кабелна инфраструктура на писта за излитане и кацане на летище Бургас „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД
6 Кабелни линии СрН и НН, реконструкция в трафопостове, ВКЕЗ и др. “Консорциум Елекроизграждане Варна“ ООД
7 Техническа поддръжка и аварийно ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на III-та зона: на територията на район „Младост” и кметство „Каменар”, Община Варна Община Варна
8 Техническа поддръжка и аварийно ремонтно-възстановителни работи на улично и парково осветление на V-та зона: на територията на район „Вл.Варненчик” , кметство „Тополи” и кметство „Казашко”, Община Варна Община Варна