Kабелни линии – средно и ниско напрежение

Kабелни линии – средно и ниско напрежение

Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация по Външни кабелни електрозахранвания : кабелни линии средно и ниско напрежение и въздушни кабелни линии включва следните дейности:

– направа на изкоп за кабели с последващо зариване и трамбоване

– разкъртване и възстановяване на тротоарни и бетонови настилки

– рязане и възстановяване на асфалтови настилки

– полагане на тръби в кабелен изкоп – ПВЦ , HDPE и метални

– направа на кабелни шахти

– направа на канална мрежа за кабелни линии

– направа на пресичания за кабелни линии на улици чрез прокопаване и чрез хоризонтален сондаж

– полагане на кабели Средно и Ниско напрежение в кабелни изкопи и изтеглянето им в тръби

– свързване на кабелната линия към съоръжения чрез направа на кабелни глави

– монтаж или изработка и монтаж на на стълбове за въздушни кабелни линии

– монтаж на въздушни кабелни линии от усукан изолиран проводник – /УИП/

– направа на кабелни муфи тип сухи или смесени на повредени кабелни линии средно и ниско напрежение

кабелни линии средно и ниско напрежение изграждане на кабелни линии средно и ниско напрежение ремонт на кабелни линии средно и ниско напрежение външни кабелни ел. захранвания
кабелни линии средно и ниско напрежение изграждане на кабелни линии средно и ниско напрежение ремонт на кабелни линии средно и ниско напрежение външни кабелни ел. захранвания
кабелни линии средно и ниско напрежение изграждане на кабелни линии средно и ниско напрежение ремонт на кабелни линии средно и ниско напрежение външни