Улично, парково и алейно осветление

Улично, парково и алейно осветление

„БУЛ-МАРК“ ООД се занимава с изграждане и поддържане на улично, парково и алейно осветление. Услугите включват следните дейности:

– монтаж или изработка и монтаж на стълбове за улично, парково и алейно осветление

– монтаж на осветителни тела за улично, парково и алейно осветление

– направа на изкоп за кабели с последващо зариване и трамбоване

– разкъртване и възстановяване на тротоарни и бетонови настилки

– рязане и възстановяване на асфалтови настилки

– полагане на тръби в кабелен изкоп – ПВЦ , HDPE и метални

– направа на кабелни шахти

– направа на пресичания за кабелни линии на улици чрез прокопаване

– полагане на кабели Ниско напрежение в кабелни изкопи и изтеглянето им в тръби

– свързване на кабелната линия към съоръжения чрез направа на кабелни глави

– монтаж на въздушни кабелни линии от усукан изолиран проводник – / УИП / за осветление

– направа на кабелни муфи на повредени кабелни линии ниско напрежение

изграждане на кабелни линии средно и ниско напрежение
производство на Комплектни трансформатори подстанции